Chính sách bảo hành

Trường hợp bảo hành:

 - Bảo hành tất cả sản phẩm do cửa hàng cung cấp nếu bị lổi từ nhà sản xuất.

Từ chối bảo hành đối với trường hợp:

- Sản phẩm quá thời hạn bảo hành tính từ ngày xuất kho.

- Sản phẩm hư hỏng do tác động cơ học gây nên.

- Sản phẩm hư hỏng do sử dụng các hóa chất tẩy rửa không phù hợp.

- Sản phẩm tự ý tháo dỡ, sửa chữa khi chưa có xác nhận lỗi của đại diện nhà sản xuất.

- Sản phẩm bị lỗi do sử dụng lẫn lộn các lô màu sản xuất với nhau trên một không gian diện tích sử dụng.

- Các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, bạo loạn, lũ lụt……