Architecture White

Màu sắc:  Trắng
Kích cỡ: 60cm x 60cm
Bề mặt: Tự nhiên
Cạnh: Cạnh cắt thẳng


Collections: