Bàn Trang Trí Ghép

Thiết kế: Bàn trang trí ghép từ 4 bàn vuông
Kích cỡ
: 80 x 80 x cao 35 cm 
Chất liệu: Mặt bàn porcelain Italy
Chân sắt sơn đen mờ 
Bề mặt: Bóng
Độ dày: Mặt bàn dày 10mm
Ứng dụng: Bàn trang trí
Related Items