Firenze

Hình lục giác: một cấu trúc hình học là một phần của lịch sử gốm sứ, bây giờ đã có một lần nữa với tất cả sức sáng tạo của mình. Tất cả những phẩm chất của sứ đồ đá và vẻ đẹp của sàn với một không khí truyền thống. Mỗi viên gạch có một hoa văn khác nhau và sự đa dạng của màu sắc, tạo ra các bề mặt với hoa văn trang trí tinh tế.

 

Related Items