Precious

Màu: Chocolate, Almond, Vision, Cream, Inlay
Kích thước viên; 32.1×64.2cm, 32.1×32.1cm, 48.15×48.15cm
Độ Dày: 10mm
Xuất xứ: Italy

Collections: