Hoiana Shores Golf Club

Sân golf bên bờ biển với địa hình hoang sơ tự nhiên, tiêu chuẩn Championship đầu tiên tại Việt Nam với thiết kế từ Robert Trent Jones Jr.

Hạng mục đã hoàn thành 2020: Gạch trang trí cho Nhà Câu Lạc Bộ (Clubhouse ) 

Photos: Hoiana Shore Golf Club

clubhouse

locker room

 

Share:

Older Post Newer Post