Gạch Vân Đá Roma

Thiết kế: Vân đá Travertine và gạch lục giác 
Kích cỡ: 60x60cm, 30x60cm, 25x21.6cm (lục giác)
Chất liệu: Porcelain
Bề mặt: Tự nhiên, bóng 
Độ dày: 10mm
Ứng dụng: Tường, sàn, trong nhà
Xuất xứ: Made in Italy
Related Items