Hướng dẫn ốp gạch ở cạnh tròn

Hướng dẫn thi công ốp lát gạch Mosaic

Bước 1: Ốp gạch


Khi bề mặt đã được tách vữa và bôi xi măng, đặt hai tấm đầu tiên trên bề mặt tròn để chúng làm mẫu cho các bề mặt cần lát gạch. Tiếp tục ốp gạch, một tấm nằm dưới tấm tiếp theo, cứ thể đi xuống theo đường của 2 tấm đầu tiên. Khi bạn đã hoàn thành bước này, tiếp tục đặt theo chiều ngang.

Bước 2: Hoàn thiện


Khi đã hoàn tất ốp lát hai bên “vai”, bạn có thể bắt đầu với phần tròn. Trong trường hợp này, đặt tấm mosaic đã chuẩn bị trước và, khi cần thiết, chèn gạch đơn có hình dáng phù hợp được cắt bằng kìm gạch. Hãy nhớ rằng tất cả các gạch cắt bằng kìm nên được đánh bóng bằng giấy nhám hoặc đĩa nghiêng cắt kim cương để làm mềm các cạnh cắt. Công việc này không áp dụng cho mosaic bóng và Oro. Bây giờ bạn có thể tiếp tục trát vữa thông thường và làm sạch, chú ý làm kỹ phần tròn.

Kết quả:

Share:

Older Post Newer Post